حامد, . (2019). الاستغراب بین الماضی والحاضر قراءة فی شعر حسان بن ثابت. Journal of Kufa - physics, 49(77), 165-180. doi: 10.33899/radab.2019.164939
إیمان خلیفة حامد. "الاستغراب بین الماضی والحاضر قراءة فی شعر حسان بن ثابت". Journal of Kufa - physics, 49, 77, 2019, 165-180. doi: 10.33899/radab.2019.164939
حامد, . (2019). 'الاستغراب بین الماضی والحاضر قراءة فی شعر حسان بن ثابت', Journal of Kufa - physics, 49(77), pp. 165-180. doi: 10.33899/radab.2019.164939
حامد, . الاستغراب بین الماضی والحاضر قراءة فی شعر حسان بن ثابت. Journal of Kufa - physics, 2019; 49(77): 165-180. doi: 10.33899/radab.2019.164939