حردان, ., الدباغ, . (2004). ولاة المغرب العربی من 86هـ – 116هـ / 705 – 734م (رسالة ماجستیر). Journal of Kufa - physics, 34(38), 337-337. doi: 10.33899/radab.2004.164926
محمد شفیق حردان; لمیاء عزالدین الدباغ. "ولاة المغرب العربی من 86هـ – 116هـ / 705 – 734م (رسالة ماجستیر)". Journal of Kufa - physics, 34, 38, 2004, 337-337. doi: 10.33899/radab.2004.164926
حردان, ., الدباغ, . (2004). 'ولاة المغرب العربی من 86هـ – 116هـ / 705 – 734م (رسالة ماجستیر)', Journal of Kufa - physics, 34(38), pp. 337-337. doi: 10.33899/radab.2004.164926
حردان, ., الدباغ, . ولاة المغرب العربی من 86هـ – 116هـ / 705 – 734م (رسالة ماجستیر). Journal of Kufa - physics, 2004; 34(38): 337-337. doi: 10.33899/radab.2004.164926